Digital Marketing Brief

Vui lòng điền các thông tin vào Digital Marketing Brief  này. Chuyên viên của Loogle sẽ phân tích các thông tin bạn cung cấp và liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất, thời gian nghiên cứu Brief trong một số trường hợp có thể kéo dài tối đa 2-3 ngày làm việc (không tính T7, CN). Xin cảm ơn quý khách hàng.

Lĩnh vực bạn đang kinh doanh ? *

Mục tiêu marketing của bạn là gì ? *

Bạn đã có website chưa ? (Nếu có gắn link webite của bạn bên dưới) *

Bạn đã có fanpage chưa ? (Nếu có gắn link fanpage của bạn bên dưới) *

Kênh truyền thông chính của bạn hiện nay ? *

Fanpage
Website
Kênh khác

Bạn có cửa hàng offline không, số lượng ? *

Ngân sách marketing của bạn hàng tháng ? *

Dưới 10tr
Từ 10tr -> 15tr
Từ 15tr -> 30tr
Trên 30tr

Bạn cần Loogle tư vấn về dịch vụ nào ? *

Google analytics enhanced e-commerce
Multi-channel dynamic ads
Website E-commerce
SEO Google Map
SMS CRM (Brand SMS)

Bạn cần hỗ trợ vấn đề gì khác ?

Tên bạn *

Chức vụ *

Số điện thoại *

Email *

Thời gian nào chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn ? *

8h30 - 12h
13h30 - 17h

Bạn muốn được chúng tôi liên hệ theo hình thức nào ? *

Gọi điện
Gửi Email